Extra hulp voor zieken, ouderen of gehandicapten

Op maandag 23 mei, van 13.30 tot 15.00 uur is er in Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1 een themabijeenkomst voor mantelzorgers over het aanvragen van hulp in verband met beperkingen door ziekte, ouderdom of handicap voor inwoners in Rijswijk. Mantelzorgers moeten alles goed regelen, dus is het belangrijk dat ze weten waar en op welke wijze de aanvraag ingediend kan worden. Bij het zorgloket? Bij de verpleegkundige of thuiszorg voor de zorgverzekering? Of bij het CIZ? Zorg en ondersteuning thuis èn in een woonvoorziening zijn in Nederland in drie wetten vastgelegd. Dat zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), De Wet Langdurige Zorg (WLz) en de zorgverzekeringswet (ZVw). Voor iedere wet is de aanvraag verschillend. De WMO is gemeentelijk, in Rijswijk kunt u terecht bij het Zorgloket. Zorg verzekerd via de zorgverzekeringswet wordt geïndiceerd door de huisarts of wijk/huisverpleegkundige. Voor de WLz dient men een aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in te dienen.
Medewerkers van het zorgloket, CIZ en een huisverpleegkundige komen in deze themabijeenkomst vertellen over de zorg en over de aanvraag hiervan. Over de wijze waarop de situatie beoordeeld wordt. Ook wordt er stil gestaan bij de eigen bijdrage van zorg en het verschil tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Voor meer informatie: Mantelzorg Welzijn Rijswijk, Lisette Hart, 06 206 640 59 of lisette.hart@welzijn-rijswijk.nl