Groot Duuurzaamheids Congres in Rijswijk

Rijswijk is groen, maar staat niet hoog op de lijst van duurzame gemeente. Dat komt vooral omdat we veel oude woningen hebben in oud Rijswijk, die niet goed zijn geïsoleerd. Tijdens denksessies het afgelopen jaar kwam naar voren dat Rijswijkers echte leefbaarheid wel hoog in het vaandel hebben staan. Vandaar Het Grote Duurzaamheids Congres op donderdag 19 mei in de Broodfabriek waarbij veel suggesties over tafel kwamen.