Voormalig stadhuis krijgt eerlijke kans op tweede leven

“25 jaar is er gesproken over het voormalige stadhuis. Nog steeds is er niets gebeurd. De burgers hebben recht op helderheid”, begon wethouder Ronald van der Meij de forumvergadering dinsdagavond 17 mei. Het college stelt voor te onderzoeken of het mogelijk is hier de gemeentelijke organisatie weer te huisvesten met daarbij maatschappelijke organisaties als een Huis van de Stad, maar zonder lastenverzwaring van de burgers. Een eerste haalbaarheidsstudie naar de bouwtechnische staat en de vraag of er genoeg vierkanten meters zijn voor de gemeentelijke organisatie en derden, leverde een positief resultaat. Het college vraagt nu aan de raadsleden een akkoord om een schetsontwerp voor het Huis van de Stad te maken en te kijken welke invulling wordt gegeven aan de 2000 vierkante meter voor maatschappelijke organisaties.
Met de raadsleden is het college het eens dat er geen risico’s moeten worden genomen en dat het plan geen extra lasten voor de burgers mag betekenen. In het gehele proces komen diverse momenten waarop de raadsleden kunnen aangeven of het plan wel of niet doorgaat.

De kosten voor de renovatie van het voormalige stadhuis, dat eigendom is van de gemeente worden geraamd op 28 miljoen. Sinds de 13 jaar dat de gemeente huurt in Hoogvoorde in de Bogaard is al 31 miljoen uitgegeven, en dat wordt tot 2023 als het contract is afgelopen 45 miljoen. Uitgegeven aan een huurpand. Wordt het voormalige stadhuis gerenoveerd dan doen we dat aan een pand van de gemeente zelf. Dan heb je ook wat.

Volgende week dinsdag 24 mei is er de raadsvergadering waarin officieel een besluit moet worden genomen om verder te gaan met het onderzoeken van een nieuw leven voor het oude stadhuis. Zoals de verhoudingen in de raad nu liggen, ziet het er naar uit dat er groen licht gaan komen voor een gefaseerde uitvoering met diverse beslismomenten voor de gemeenteraad. In december 2016 moet de ontwerpfase (met de indeling, de functie van andere organisaties, de kosten) er liggen. Dan valt de beslissing of het voormalige stadhuis een tweede leven krijgt of dat er toch misschien een slopershamer hangt boven het pand dat veel Rijswijkers na aan het hart ligt.