Presidentenwijk krijgt eigen buurttuin

Aan de rand van park De Voorde ligt een weitje, op de hoek van de Generaal Spoorlaan en de J.F. Kennedylaan. Vele jaren stonden hier pony’s. De laatste jaren werd het steeds meer een ontmoetingspunt voor de wijk. Bewoners leerden elkaar kennen. Nu hebben ze een stichting opgericht en gaan het weitje omvormen tot een echte buurttuin. De huidige pachter heeft een weitje aan het Jaagpad gekregen. In de forumvergadering van de gemeenteraad nam Maurice Goudsmith het woord namens de wijk. “De ponyweide is de afgelopen jaren een verbinden factor geweest door de mensen uit de buurt maximaal te betrekken bij het landje en de dieren. Het zorgde ervoor dat mensen elkaar aanspraken en mee deden met activiteiten”. Senioren van Steenvoorde, peuters van de kinderopvang, allemaal kwamen ze langs. Nu met de Stichting is het allemaal goed geregeld en kunnen ze de activiteiten gaan uitbreiden. “Dat is goed voor de saamhorigheid en de veiligheid van de Presidentenwijk en de omliggende wijken”.