Onnodige kosten huisvestingsvergunning

Er zijn geen huisvestingsvergunningen meer nodig voor bestaande koopwoningen en nieuwbouwwoningen in Rijswijk. Toch vraagt de gemeente 30,20 euro. De SP in de raad heeft hierover vragen gesteld. Zij vinden het vreemd dat juist mensen met een smalle beurs extra kosten moeten maken terwijl voor duurdere woningen deze kosten niet gemaakt hoeven te worden. Zij vragen of het college bereid is deze vergunning af te schaffen.