Haaglandia roept hulp in van de Gemeenteraad

De in moeilijkheden verkerende Rijswijkse voetbalclub Haaglandia heeft de hulp ingeroepen van de Gemeenteraad. Aanleiding was de brief die het bestuur van Haaglandia van het College heeft ontvangen waarin werd aangekondigd dat de huurovereenkomst, wegens achterstallige betalingen, zal worden opgezegd.Haaglandia had de Gemeenteraad voor een openhartig gesprek uitgenodigd.
Met uitzondering van D’66 waren alle politieke partijen aanwezig. De club is in ernstige problemen gekomen, door een slecht financieel beheer onder het voormalige bestuur. De penningmeester lichtte toe, dat slechts 65% van de leden hun contributie correct hebben betaald, als alle leden dit hadden betaald, waren de financiële problemen een stuk minder. Alle achterstallige contributie, waarvan men verwacht dat 95% nog zal binnenkomen, zijn uit handen gegeven aan een incassobureau. Na deze operatie zal deze procedure nog worden herhaald over de twee voorgaande jaren. Voorts blijken diverse sponsoren hun financiële afspraken niet na te komen en lopen er incassoprocedures van leveringen aan de vereniging waar geen facturen in de administratie te vinden zijn. Kortom een hele operatie voor het huidige bestuur, dat niets liever heeft dan het huishoudboekje op orde te brengen.

Directe maatregelen die de club heeft genomen om in het nieuwe seizoen te stoppen met de wedstrijden op zondag. Deze kosten veel geld, vanwege de hoge vervoerkosten, terwijl clubs die zij ontvangen, nauwelijks bijdragen aan inkomsten.
Het bestuur deelde mede, dat er eveneens achterstallige betalingen waren aan de fiscus, die ook nog waren verhoogd met een flinke boete. In gesprekken met de belastingdienst heeft men kunnen bereiken dat de opgelegde boete geheel geschrapt i, omdat men, tot opluchting van de Raadsleden, heeft kunnen aantonen dat er geen onrechtmatige, dus strafbare zaken hebben voorgedaan.

Voorts bleek de Gemeente de horecavergunning te hebben geweigerd op basis van een Bibob-advies. De eerste rechtszaak tegen de Gemeente Rijswijk heeft men gewonnen en men is optimistisch over de nog lopende zaak. Helaas hebben deze gerechtelijke procedures de vereniging bakken met geld gekost aan accountants -en advocaatkosten.

Het bestuur heeft aan de Gemeente gevraagd of zij bereid waren het onroerend goed aan te kopen, en Haaglandia het complex zou kunnen huren. Hierdoor zouden middelen beschikbaar komen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.Hier heeft het College niet op gereageerd.
Voor de Gemeenteraad een lastige zaak, zoals raadslid Jense (OR) het al noemde, “het is vijf over twaalf” dus eigenlijk al te laat. De opzegging van de huur is een bevoegdheid van het College en niet van de Raad.

Raadslid Bolte (PvdA), voorheen als wethouder sport in zijn portefeuille vroeg aan het bestuur of zij aan de Raad, op twee A4-tje een opgave konden doen met een overzicht van de financiële problemen, zodat er naderhand geen lijken uit de kast zouden komen. Ed Braam (Beter voor Rijswijk) stelde voor dat de Raad aan het College een indringend verzoek zou doen, Haaglandia een jaar respijt te geven, zodat meer bekend is over de definitieve aanslag van de belasting en de resultaten op basis van de gepresenteerde begroting, orde op zaken te stellen. Juist op het moment dat het tweede seniorenteam naar de KNVB finale gaat zou dat een goede geste en Haaglandia behouden kunnen blijven zodat ook in de toekomst zich hier veel voetbaltalent kan ontwikkelen