Haaglandia praat dinsdagavond Rijswijkse raadsleden bij

Haaglandia-voorzitter Henk de Haas voelt zich overdonderd door de mededeling van de gemeente Rijswijk afgelopen vrijdag, dat per 1 juli aanstaande de huurovereenkomst met de vereniging Haaglandia is opgezegd. Dinsdagavond 3 mei gaat Haaglandia in gesprek met raadsleden over de ontstane situatie. Henk de Haas: ,,Na een goed gelopen eerste gesprek eerder in de afgelopen week tussen Haaglandia en de gemeente Rijswijk, werd onzerzijds een concrete oplossing neergelegd voor de financiële problemen waar Haaglandia mee te kampen heeft.” Op het voorstel is inhoudelijk niet gereageerd, de clubleiding kreeg vrijdag alleen te horen dat de huur werd opgezegd, één en ander was ook op schrift gesteld.
De Haas: ,,Een dergelijk besluit van het Rijswijks college, met name dit tijdstip van het jaar, zet ons feitelijk met de rug tegen de muur. Maar natuurlijk zitten wij niet stil en hebben wij verdere actie ondernomen om dit besluit van het Rijswijkse college ongedaan te maken.”

Brief
De clubleiding heeft een brief gezonden aan de raadsleden en het college van B & W. Komende dinsdagavond zijn raadsleden bij Haaglandia uitgenodigd voor een informerend gesprek. Het bestuur van de zaterdag Hoofdklasser heeft na het aanhoren van de onheilstijding al diverse gesprekken gevoerd met deskundigen.
Feit blijft, dat het vreemd is dat de gemeente Rijswijk de club laat weten, dat over twee maanden (!) het complex moet worden verlaten. Ook de gemeente Den Haag zegt ‘wel eens’ de huur op aan een vereniging (vanwege huurachterstand of onderbespeling), maar dat gebeurt vaak een jaar vooruit. De club krijgt dan de kans nog maatregelen te treffen om daar onderuit te komen.

KNVB
De gemeente Rijswijk wijst het bestuur van Haaglandia erop, dat leden volgens de KNVB tot 15 juni de gelegenheid hebben om overschrijving aan te vragen. Dat betreft een reglementesartikel. Als echter een club tussentijds ‘omvalt’, blijft altijd de mogelijkheid om van vereniging te veranderen. Daar speelt 15 juni geen rol in. De Haas: ,,Wij hebben over de maatregel van de gemeente Rijswijk overigens nog geen enkel contact gehad met de KNVB. Die zullen dit, zo vlak voor de indelingen, ook geen prettig geluid vinden.”

Rondje
Naar aanleiding van meerdere klachten uit sportend Rijswijk, over (hoge) rekeningen die men heeft te voldoen aan de gemeente Rijswijk, heeft fractie Onafhankelijk Rijswijk de afgelopen weken een spreekwoordelijk ‘rondje langs de velden gemaakt’, laar Dick Jense weten. Gebleken is dat verschillende sportverenigingen – meer of minder – moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. ,,Het onderzoek is ons mede ingegeven door de grote financiële problemen bij voetbalvereniging Haaglandia, die te kennen is gegeven door de gemeente de huur te willen beëindigen

De fractie Onafhankelijk Rijswijk heeft vragen aan het college gesteld:
1) Fractie Onafhankelijk Rijswijk vraagt het college de gemeenteraad volledig te informeren over alle verzuim (achterstand) van betalingen (huren en anderszins) van alle sportverenigingen die betalingen zijn verschuldigd aan de gemeente Rijswijk. Het betreft zowel veldhuur en/of accommodatie huur.
2) Onafhankelijk Rijswijk verzoekt het college de raad te informeren welke andere financiële verplichtingen jegens de gemeente (bijvoorbeeld heffing OZB e.d.) sportclubs en/of sportstichtingen in Rijswijk hebben.
3) Met betrekking tot publiekelijk gedane uitspraken op social media van een bestuurslid van een Basketbalvereniging uit Rijswijk, over ‘het grote verschil tussen binnen- en buitensportverenigingen’, zou Onafhankelijk Rijswijk graag zorgvuldig geïnformeerd willen worden waaruit dat verschil bestaat.
4) Is het college, op verzoek van fractie Onafhankelijk Rijswijk, bereid om op zeer korte termijn met de raad en vertegenwoordigers van Rijswijkse sportverenigingen een brainstormsessie te beleggen over mogelijke oplossingsrichtingen die soelaas kunnen bieden aan de steeds moeilijker wordende financiële verplichtingen? Als het college dat niet wil, dan wil Onafhankelijk Rijswijk de reden deugdelijk onderbouwd zien.

Gevolgen
Ed Braam van Beter voor Rijswijk wil de gemeente Rijswijk vragen goed te kijken naar de gevolgen van het besluit richting Haaglandia. ,,Tijdens de fusie tussen RVC en Kranenburg was ooit sprake van een achterstand van 700.000 in guldens. In crisistijd heeft deze vereniging er alles aan gedaan om het “oud zeer” te laten verdwijnen. Zo heeft het het verliesgevende Topklasseteam laten vallen. De huidige situatie met de zaterdag in de Hoofdklasse geeft lucht.”

,,Natuurlijk is het een slechte zaak dat er nu weer opnieuw achterstanden zijn ontstaan”, gaat Braam verder. ,,De achterstand bij de gemeente is nu 35.000 euro. Een restant van een oude lening en vier maanden huur veld plus de OZB van 25.000 euro (er loopt nog een bezwarenprocedure). De gemeente heeft de vereniging onnodig op kosten gejaagd met advocaatkosten voor de procedure met betrekking tot de exploitatievergunning. De OZB is berekend over 1.200.000 euro. In de meeste gemeenten wordt geen OZB doorgerekend naar voetbalverenigingen. De club heeft een voorstel gedaan om via een bekende Sales-Lease-back costructie schoon schip te maken. De gemeente bleek vorige week de deur al te hebben dichtgegooid. Moet deze club kapot voor een tekort bij de gemeente van 60.000 euro? Haaglandia heeft nimmer een beroep gedaan op een korting of extra subsidie. Vele andere verenigingen, tot en met eredivisieclubs als ADO, Twente en Vitesse, zijn fors geholpen door de gemeente. Soms met miljoenen”, aldus Ed Braam.