Wethouder Van der Meij geeft 4 authentieke lantarenpalen voor Park Hofrust

In een tot de laatste stoel gevuld wijkcentrum het Oude Raadhuis werd donderdag 21 april het voorlopig ontwerp Park Hofrust gepresenteerd. Daaraan voorafgaand sprak wethouder Ronald Van der Meij de aanwezigen toe en schonk namens de gemeente alvast vier authentieke lantarenpalen voor het vernieuwde Park Hofrust. Bewoners hebben het initiatief genomen om de inrichting en het onderhoud van het park ‘aan te pakken’ en hebben begin 2016 hun visie op het park gepresenteerd. Dit heeft geleid tot een voorlopig ontwerp dat nu op tafel lag. Het park is al oud, vroeger was het ook veel groter. De inrichting werd in de loop der jaren ook steeds veranderd aan de mode van die tijd. In de afgelopen maanden is veel overlegd met bewoners en ook werd het huidige park ‘in kaart’ gebracht.

Het voorlopige ontwerp gaat uit van het park zoals dat bestond rond 1850. De renovatie zal in fasen plaatsvinden, ook om de kosten beheersbaar te houden. Van de zomer zal er een definitief plan moeten zijn, waarna de uitvoering kan beginnen. Eind van dit jaar moet dat klaar zijn. In de tussentijd zullen, met behulp van de gemeente, diverse fondsen worden benaderd voor de financiering van de vervolgstappen.

Uiteindelijk wordt het een park waar het een oase van rust en groen is. Met bankjes bij het water, terwijl de paden weer de bochten van weleer terugkrijgen. Voor de kinderen komen diverse speelobjecten van hout. Zelfs voor de hondenbezitters is een apart pad gereserveerd, zodat de kinderen niet in de hondenpoep spelen.

Het grootste deel van de avond werd besteed om in drie groepen met elkaar verder te praten over het voorlopige ontwerp. Met kleurstiften werden suggesties ingetekend. Stukje bij beetje krijgt het park ‘nieuwe stijl’ vorm. Met planten en bomen uit de 19-de eeuw. Maar ook met eigentijds groen om vogels en bijen aan te trekken.