Poltiek Cafe VVD Rijswijk over Provinciale Staten

Op maandag 25 april om 20.30 uur wordt weer het maandelijkse Politiek Café VVD Rijswijk in Ton’s Muziek Cafe aan de Herenstraat 97a gehouden. Ditmaal is Thiemen Brill, Statenlid van de provincie Zuid Holland te gast Hij gaat in op de rol van de Provincie als bestuurslaag. Traditioneel provinciale thema’s zijn gemeentelijke herindelingen, infrastructuur en vraaggerichte bedrijventerreinen, maar ook de actualiteit rond vluchtelingen en terrorisme