Gemeente in 2023 terug naar voormalige Stadhuis

Het voormalige stadhuis staat al weer heel wat jaren leeg. Af en toe worden er filmbeelden opgenomen. Nu heeft het College van B&W een plan gemaakt. Zij wil méér dan het behouden en herstellen van een gezichtsbepalend gebouw in Rijswijk. Allereerst komt de gemeentelijke organisatie hier terug. Daarnaast kan het gebouw de verbindende schakel vormen tussen stadbestuur, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. Een Huis van de Stad. Waar ontmoeten en samenwerken centraal staan en iedereen zich thuis en gehoord voelt. Met zijn iconische waarde en op zijn historische locatie vormt het gebouw bovendien een ideale verbinding tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Rijswijk.
Om een dubbeling in kosten bij de herschikking van maatschappelijke functies te voorkomen, wordt naar verwachting al vóór 2023 begonnen met huisvesting in het Huis van de Stad. In het Huis wordt alvast ruimte gemaakt voor maatschappelijke welzijn-, zorg- en cultuurfuncties. De combinatie met diverse commerciële (horeca-)functies verhoogt de ontmoetingswaarde van de locatie.

De huisvesting van de totale gemeentelijke organisatie vormt de primaire kostendrager voor het Huis van de Stad. Ter voorkoming van frictiekosten vindt die verhuizing niet vóór 1 januari 2023 plaats. Uitgangspunt is immers dat de verhuizing geen lastenverzwaring mag betekenen voor Rijswijkse inwoners en bedrijven. Per 1 mei 2017 zal de gemeente wel gebruikmaken van het contractuele inkrimpingsrecht op de Hoogvoorde-locatie.

Vóór het eind van 2016 wenst het college van B&W het voorlopig ontwerp verder uit te werken voor de 1e fase, met een doorkijk naar de eindfase – inclusief kostenraming. Op basis hiervan komt het college met een uitvoeringsvoorstel waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen.