Wethouder gaat voor drie noodlokalen bij BS De Buit

RijswijkBuiten is een nieuwe wijk, erg in trek bij gezinnen met jonge kinderen, die wel naar school moeten. Daarom kwam er in 2014, vooruitlopend op een nieuw te bouwen Brede School in 2017/2018, al de tijdelijke basisschool voor maximaal 90 kids. Hiermee werd die periode worden. Echter dat aantal van 90 is nu al bereikt. De ouders willen graag drie noodlokalen bij de De Buit. Wethouder Nicole Dierdorp gaat kijken of dit mogelijk is. Formeel ligt er een gemeentelijke verordening waarin staat dat scholen met ruimtegebrek moeten kijken of er binnen een kring van twee kilometer een school is met lege lokalen. En die is er. Dat betekent dat de kinderen van Rijswijk Buiten tijdelijk naar een andere locatie moeten tot de nieuwe Brede School in 2017/2018 klaar is. Dat betekent dat ze in korte tijd tweemaal naar een andere locatie gaan.
Wethouder Dierdorp heeft hierover veel contact gehad met Lucas onderwijs, waarvan De Buit deel uitmaakt en de klankbordgroep van ouders ‘De Buit’. In een brief aan de gemeenteraad heeft zij voorgesteld toch te kiezen voor drie noodlokalen bij de bestaande tijdelijk school. De wethouder: “We onderzoeken of het mogelijk is om, rekening houdend met het belang van de wijk, vanuit de grondexploitatie RijswijkBuiten, drie extra noodlokalen te realiseren. De sociale samenhang, de centrale functie van de school in de wijk en de gebleken wijkbetrokkenheid van de bewoners zijn argumenten geweest om destijds over te gaan tot het plaatsen van een tijdelijke voorziening. Deze argumenten zijn nog steeds van kracht. Daarbij blijkt ook de groei van RijswijkBuiten sneller te gaan dan de verwachtingen.”

De gemeenteraad vergaderde dinsdagavond 19 april. De leden steunen het plan van de wethouder en benadrukken het belang van goed contact tussen de verschillende partijen zoals Lucas onderwijs, de Stichting Rijswijkse Kinderopvang en de klankbordgroep van ouders ‘De Buit.’ “Alleen met een goede communicatie wordt er een goede oplossing gevonden”, benadrukte één van de raadsleden. Het geen door de andere raadsleden werd ondersteund.