Buurtpreventie in alle wijken

Het gemeentebestuur wil het systeem van buurtpreventie in alle wijken van de stad uitrollen. De ervaringen die zijn opgedaan in oud-Rijswijk, te Werve en Steenvoorde zijn zo positief, dat de gemeente nu ook in de andere stadswijken buurtbewoners wil activeren om zo’n preventiegroep op te richten. Daar zijn vooral mensen voor nodig die dat willen coördineren. Burgemeester Michel Bezuijen zei dinsdagmiddag erg tevreden te zijn over de nu bestaande groepen. Rijswijk is relatief laat begonnen met het systeem. Pas vorig jaar is een pilot gestart met de drie genoemde wijken. “Het is moeilijk om een direct verband aan te tonen, maar we zien in de wijken waar nu preventieteams zijn, zeker een daling van het aantal woninginbraken. In elk geval is het gevoel van veiligheid van de bewoners in die buurten duidelijk toegenomen.”
De buurtpreventieteams lopen haast elke dag in hun wijken een ronde. Dat kan overdag zijn, maar vaak ook ’s avonds. Henk Weideman, coördinator in Steenvoorde: “Dan kunnen we meteen zien waar de straatverlichting het niet doet en of in huizen licht brandt.” De preventieteams letten op allerlei zaken die met veiligheid te maken hebben, zoals of er ramen of deuren open staan, maar ze signaleren ook gevaarlijke of ongewenste situaties op straat. Bij aanvang van hun ronde hebben ze contact met de politie, die hen soms kan wijzen op bepaalde aandachtspunten in de wijk. Na elke ronde rapporteren de vrijwilligers aan politie of aan de woningcorporaties wat ze zoal zijn tegengekomen of waar iets aan gedaan moet worden. Ook met de wijkagenten is geregeld contact.

Waardering

Het werk van de vrijwillige surveillanten wordt zeer gewaardeerd door de bewoners, zegt Erik van der Veer, die coördinator is in oud-Rijswijk. “We zijn daar met negen mensen begonnen, maar gaandeweg is dat aantal steeds meer uitgebreid, omdat mensen in de wijk zien wat we doen en omdat ze dat erg belangrijk vinden.”

Burgemeester Bezuijen geeft aan dat het mooi zou zijn als zich uit alle wijken in de stad mensen zouden melden die de coördinatie van zo’n preventiegroep op zich willen nemen of die in een team mee willen lopen. “De gemeente faciliteert met borden die aangeven dat een wijkpreventieteam actief is, met hesjes en zaklantaarns, dat soort dingen. Per team dat wordt opgericht is daar zo’n 5100 euro mee gemoeid, dus je hebt het niet over enorme bedragen.”

WhatsApp-groepen

Naast de buurtpreventieteams zijn er op steeds meer plekken in de stad WhatsApp-groepen, waarin mensen elkaar waarschuwen als ze in hun directe buurt iets verdachts zien. Bezuijen: “Dat is ook een mooie manier van burgerparticipatie, maar dat gaat soms wat minder georganiseerd, die groepen ontstaan vaak spontaan. Maar ook die initiatieven dragen zeker bij aan het veiligheidsgevoel van de burgers.”

Paul Houkes