Beter voor Rijswijk wil keiharde aanpak dierenverwaarlozing

Regelmatig staat in de krant dat er dieren zijn mishandeld of verwaarloosd. En dat zijn alleen de bekende gevallen. Dieren zijn het kind van de rekening. Beter voor Rijswijk wil gemeentelijk beleid over dierenwelzijn. “Als dierenwelzijn een onderdeel is van gemeentelijk beleid, kan de gemeente beter sturen en uitvoering geven aan voorlichting, preventie, handhaving en bestraffing”. BvR heeft vragen gesteld aan het College van B&W. Kort geleden schreven wij over de verwaarloosde pup van drie maanden, die zonder water en in zijn eigen urine in een kofferbak werd aangetroffen. De dader kwam weg met een boete van 200 en mocht de pup weer meenemen. Een zaak die niet op zichzelf staat. Het geeft wel aan hoe sommige mensen denken over dieren. En dan hebben we het nog niet eens over paarden die vaak in het water dagen op een landje staan.
De Beter voor Rijswijk raadsleden Jessica van Batenburg en Larissa Bentvelzen vinden dat het landelijke beleid en de justitie handhaving tekort schiet. In de hele regio is er één ‘dierenagent’. Zij vinden daarom dat de gemeente Rijswijk hierbij een morele verantwoordelijkheid heeft.

Zij vragen aan het College of zij weten dat de eigenaar alleen een boete kreeg van het openbaar Ministerie én de pup terugkreeg. “Beter voor Rijswijk heeft sinds de berichtgeving talloze berichten van verontruste en woedende inwoners ontvangen. Zij vragen zich af of het bekend is hoe het nu met de verzorging en de gezondheid van de pup is. En of er is onderzocht of er geen sprake was van een mogelijk misdrijf van illegale dierenhandel. Gezien er sprake is van een niet in Nederland woonachtige dader, is er contact geweest met de politie in het desbetreffende land van herkomst. Wordt de eigenaar in de gaten gehouden door de dierenpolitie. Wat is er sinds 4 april verder gebeurt”.

Beter voor Rijswijk realiseert zich dat handhaving een zaak is van justitie naar aanleiding van landelijke wetgeving. “Wij vragen het college of ze net als wij niet vindt
dat dit voorval ook de (morele) verantwoordelijkheid van gemeente Rijswijk raakt en dat verwaarlozing van dieren op Rijswijks grondgebied keihard aangepakt moet worden”.

Zij willen dat de gemeente een signaal afgeeft bijvoorbeeld door de dader aan te klagen of (financieel) te bestraffen? “Beter voor Rijswijk heeft al eerder gepleit voor het invoeren van een gemeentelijk beleid m.b.t. dierenwelzijn, mede vanwege het ontoereikende landelijk beleid. Wanneer dierenwelzijn onderdeel is van het gemeentelijk beleid kan de gemeente beter sturen en uitvoering geven aan voorlichting, preventie, handhaving en bestraffing”.