Rijswijkse Moriakerk wordt verkocht

De Christelijke Gereformeerde Kerk Den Haag heeft besloten om van drie kerkgebouwen terug te gaan naar één kerkgebouw. De Nebokerk aan de Rhijnvis Feithlaan wordt grondig verbouwd en geschikt gemaakt voor erediensten en alle nevenactiviteiten. De Jeruzalemkerk aan het Pomonaplein en de Moriakerk aan De Laan te Blotinghe in Rijswijk worden verkocht. Het KKG (Kantoor der Kerkelijke Goederen) heeft opdracht deze kerken te verkopen. Voor beide locaties ziet zij ruime mogelijkheden om een koper te vinden binnen de huidige kerkelijke functie of voor een andere functie, al dan niet binnen de huidige bestemming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. ing W. Jacobs, rentmeester van het KKG: telefoon 06 22 47 81 45 of e-mail w.jacobs@kkgkka.nl