A13, van zandweg tot drukke verkeersweg

Van 9 tot en met 30 april is bij de Kunstuitleen in Rijswijk een tentoonstelling te zien over verkeersweg 13, van Rijswijk naar Hoek van Holland. De opening op zaterdag 9 april om 14.00 uur gebeurt door Wil van den Bos Czn., voorzitter van het Genootschap Oud-Westland. Andere sprekers zijn de Rijswijkse wethouder René van Hemert,de Westlandse wethouder Bram Meijer en Hans Koot, stadsarcheoloog van Rijswijk. Van zeldzaam boek tot bijzondere tentoonstellingMevrouw Mi-Tê Goeijenbier uit Poeldijk is in het bezit van een zeldzaam, in linnen gebonden boekje, met in goud opgedrukte letters, uit 1931. De titel luidt: ‘Het Westland, Rapport over de verbetering van den verkeersweg no. 13 Rijswijk – Hoek van Holland met een zijtak naar Delft’. Het is een uitgave van Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Ruim tachtig jaar later wordt er een tentoonstelling aan gewijd met als titel ‘Veranderend landschap’.
Het Rapport is rijk voorzien van foto’s. Deze geven de toestand van vóór, tijdens en ná het verbeteren en verbreden van Verkeersweg 13 weer. Mi-Tê Goeijenbier heeft al deze foto’s als uitgangspunt voor deze tentoonstelling genomen: ze zijn vergroot, fijnzinnig ingekleurd en van toelichting voorzien. De tentoonstelling omvat dertien panelen.

Van Hoornbrug naar Hoek van Holland
Verkeersweg 13, ruim achttien kilometer lang, liep van de Hoornbrug in Rijswijk tot aan Hoek van Holland. In Rijswijk maakten de Kleiweg, nu Sir Winston Churchilllaan, Schaapweg en Sammersweg er deel van uit. Tot aan de bemoeienis van de provincie Zuid-Holland waren Rijswijk en de Westlandse gemeenten verantwoordelijk voor het weggedeelte dat binnen de gemeentegrenzen viel. Verbetering en verbreding van de weg was nodig, omdat het vervoer van land- en tuinbouwproducten per vrachtauto naar Delft en Rotterdam in die tijd enorm toenam. De betrokken burgemeesters waren jarenlang met elkaar in overleg. Pas toen de provincie Zuid-Holland de verantwoordelijkheid kreeg, werd de zaak voortvarend aangepakt.
De grootvader van Mi-Tê, Jacob Goeijenbier, was als taxateur bij de aanleg van de weg betrokken. De weg moest niet alleen verbeterd maar ook verbreed worden. En dus moesten stukken grond en andere objecten langs de weg getaxeerd en aangekocht worden.

Bijzonder: een fietspad
Eind jaren twintig werd héél het tracé verbeterd en verbreed. En bijzonder voor die tijd: er werd een fietspad aangelegd. Mi-Tê: “Die schitterende bruggen waren voorzien van opgemetselde pilaren die als lantaarn dienst deden. In elke brug is door de keramist Willem Coenraad Brouwer uit Leiden een tegeltableau aangebracht. Op veel tableaus komen watervogels voor die er na ruim tachtig jaar nog steeds puntgaaf uitzien. Bij de vervanging van de bruggen zijn de tableaus uitgezaagd en gerestaureerd. De bruggen zijn opnieuw gebouwd in de oude stijl. De Thierensbrug in Rijswijk bestaat niet meer en de Sammersbrug is provisorisch opgeknapt.”
Voor liefhebbers van het erfgoed in en om Rijswijk is deze tentoonstelling erg interessant.