Winkelcentrum In de Bogaard Keurmerk Veilig Ondernemen

Burgemeester Michel Bezuijen ontving 2014 het Keurmerk Veilig Ondernemen(KVO) voor Rijswijkse bedrijvenlocaties, zoals de Plaspoelpolder. Hiermee werd de samenwerking tussen gemeente Rijswijk, Politie, Brandweer, Industrieschap Plaspoelpolder en de BBR op het gebied van veiligheid op de bedrijvenlocaties in Rijswijk versterkt. Op korte termijn krijgen ook de winkelgebieden in Rijswijk dit keurmerk. Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein en winkelgebied. De certificering geeft aan dat alle betrokken partijen, samen structurele maatregelen treffen om de veiligheid te verbeteren. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in.De afgelopen jaren is door de betrokken partijen hard gewerkt om ook de winkelgebieden schoner en veiliger te maken.
De gemeente Rijswijk zet zich in voor meer veiligheid en verbetering van de leefbaarheid in de gehele gemeente. Inmiddels zijn in diverse winkelgebieden en op alle bedrijventerreinen de eerder genoemde partijen structureel bezig met het verbeteren van de veiligheid.
Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO-certificatie in aanmerking als de betrokken partijen gezamenlijk afspraken maken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger omgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein verbetert. Daar heeft niet alleen de ondernemer