Taalhuis Rijswijk helpt bij Nederlandse taal

Naar schatting zijn er in Rijswijk 5500 mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Woensdag 20 april is om 16.00 uur de opening van het Taalhuis Rijswijk in de bibliotheek aan het Generaal Eisenhowerplein 101. De bij het Taalhuis betrokken organisaties ondertekenen dan een samenwerkingsovereenkomst. Daarna verricht wethouder Nicole Dierdorp (Onderwijs en Volwasseneneducatie) met hen de officiële opening. Om de laaggeletterdheid in Rijswijk aan te pakken hebben verschillende lokale partners de handen ineengeslagen. Deze organisaties hebben ieder hun eigen ervaring, kennis en expertise waarmee laaggeletterdheid kan worden aangepakt. De organisaties die een samenwerkingsverband in Rijswijk aangaan, zijn: gemeente Rijswijk, Stichting Lezen & Schrijven, de Bibliotheek aan de Vliet, Welzijn Rijswijk, ROC Mondriaan, Doe weer mee, en de Rijswijkse Kinderopvang. Het Sociaal Wijkteam en het Rijswijks werkcentrum (RWC) vallen onder de gemeente Rijswijk. Zij zijn ook partner in het Taalhuis.
De doelgroep waarop de samenwerking zich richt bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dat kan gaan om mensen met Nederlands als moedertaal en mensen met een anderstalige achtergrond die Nederlands willen leren. Het doel van de gezamenlijke aanpak is het verminderen van het aantal laaggeletterden in Rijswijk. Het Taalhuis in de bibliotheek gaat daar een centrale rol in spelen. Daar kan iedereen terecht voor advies en/of ondersteuning, (les)materiaal op het gebied van taal.

Het Taalhuis is een uitnodigende plek waar de taalhuisvrijwilligers de bezoekers kunnen ontvangen en waar taalmaatjes en taalvragers elkaar kunnen ontmoeten.
De speciaal opgeleide vrijwilligers houden spreekuur in het Taalhuis; op woensdag van 11.00 – 13.00 uur en op donderdag van 16.00 – 18.00 uur. De vrijwilligers bekijken welke ‘taalbehoefte’ de ‘taalvrager’ heeft en verwijzen dan door naar de meest geschikte ‘taalaanbieder’.