Het gaat goed en minder goed met Rijswijk

Boer Koekoek van de Boerenpartij zei eens: ‘Cijfers zeggen mij niets’. Maar meten is wel weten. De laatste economische cijfers van Rijswijk laten zowel positieve ontwikkelingen zien maar geven ook reden tot zorg. Dan hebben we het over de werkgelegenheid, de winkelleegstand, maar ook over de komst van nieuwe bedrijven. Het aantal bedrijfsvestigingen is gestegen (+3,3% in 2015 tov 2014), het kantorenaanbod neemt af (-1,0% in 2015 tov 2014), de winkelleegstand is mede door het recente faillissement van V&D verder opgelopen tot een zorgelijk niveau (20,9% maart 2016 tov 13,7% in 2015), terwijl de afname van de werkgelegenheid zich lijkt te stabiliseren (-0,2% in 2015 tov 2014). De werkloosheid is iets afgenomen tot 7,8% in 2015 ten opzicht van 8 % in 2014.
Grootste groeisectoren qua nieuwe bedrijven zijn ICT en Zorg met respectievelijk +10.0% en +8.4% (2015 tov 2014). Dit geeft aan dat de gemeente Rijswijk steeds beter slaagt in haar acquisitiestrategie welke is gericht op het aantrekken van innovatieve MKB-bedrijven. Qua banen zat de sterkste groei in de energiesector (+17,4%) en ICT (+10%). De sterkste krimp qua werkgelegenheid is in 2015 waargenomen in de sectoren vervoer- en opslag ( -13,7%) en onderwijs (-6,1%).