Brede School Rembrandtkwartier in 2019 gereed

In mei wordt begonnen met de ontwerpfase van de nieuwe Brede School Rembrandtkwartier, die komt op de plaats van de op 24 juli 2015 door brand verwoeste basisscholen ’t Prisma, de J.H. Snijderschool en de Godfried Bomansschool. De feitelijke bouw begint dan in februari 2018. Een jaar later kunnen de 900 leerlingen hier naar school, dan hebben we het over het schooljaar 2018-2019. Dat het nog even duurt is geen verrassing voor de betrokkenen. Al voor de brand waren er al plannen voor een nieuwe school, hierin werd al 2018 genoemd. Het is wel de reden waarom de onderwijswethouder Nico Dierdorp niet heeft gekozen voor een noodopvang voor de 900 leerlingen, maar voor een semi-permanente locatie. Hierdoor is de kwaliteit van het onderwijs in deze periode gewaarborgd.
Overigens heeft de brand de gemeente 4,2 miljoen euro gekost, een bedrag dat wordt gedekt door de verzekering. Was dat niet het geval geweest, dan had dat gevolgen kunnen hebben voor andere geplande uitgaven van de gemeente.

Voor het nieuwbouwproject gaat het om de realisatie van één (school)gebouw voor de drie scholen, inclusief sportzaal ter vervanging van de huidige van Zweedenzaal.

De verwachting is dat in mei 2016 wordt begonnen met de ontwerpfase. Deze fase start met het opstellen van uitvraagdocumenten (selectiefase en gunningsfase) voor de aanbestedingsprocedure. Na aanbesteding kan in januari 2017 de architect starten met het ontwerpen (schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp). De voorlopige planning gaat uit van het starten van de realisatiefase in februari 2018 met vervolgens een bouwtijd van 12 maanden.