Prioriteit nodig voor de bouw van seniorenwoningen

“Het is van het grootste belang dat Rijswijk de prioriteit legt op de bouw van een seniorencomplex”, aldus raadslid Henny van der Horst. Ouderenorganisatie ANBO voorspelt bij de helft van de gemeenten in 2020 een groot tekort aan seniorenhuisvesting. Rijswijk heeft nog het extra probleem van de dubbele vergrijzing. Veel 80 en 90-plussers, maar ook veel ouderen tussen de 65 tot 75 jaar. Zelfs opvallend meer dan landelijk. Raadslid Van der Horst: “In Rijswijk is er veel eenzaamheid onder ouderen. Niet zelden hebben ze recent hun partner verloren. Ze wonen nog vaak in het huis waar ze de kinderen hebben opgevoed. Graag willen ze naar een wooncomplex waar ze wel een eigen flat hebben, maar ook met gezamenlijke ruimtes waar ze met elkaar koffie kunnen drinken of koken. Dat versterkt de sociale contacten. En zorgt voor doorstroming waarbij grotere huizen beschikbaar komen”.
Een andere oplossing van het tekort van seniorenwoningen is het ombouwen van leegstaande panden en het aanpassen van bestaande woningen met bijvoorbeeld trapliften, beugels in de badkamer en bredere deuren en doorgangen voor het gebruik van een rolstoel.

Het is de vraag welke keuzes er gemaakt gaan worden door enerzijds de politiek en anderzijds woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.