Informatieavond over pleegouderschap

De stichting Jeugdformaat is op zoek naar mensen die zich mogelijk beschikbaar willen stellen als pleegouders. Die zijn nodig om kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet meer thuis kunnen wonen, een goede en veilige plek te kunnen geven. Als pleegouder is het niet belangrijk of je een gezin hebt of alleenstaand bent. Ook geaardheid of geloof zijn niet van belang. “Nuchterheid is de grootste kwaliteit”, zegt pleegouderwerver Paul Donkers. “Als pleegouder is het belangrijk dat je een kind het gevoel kunt geven dat het kind mag zijn. Pleegkinderen zijn gewone kinderen die soms net iets meer aandacht nodig hebben. Als je een nuchtere kijk op het leven hebt, zie je vaak wat een kind nodig heeft. Zo kun je als pleegouder echt het verschil maken.”
Op woensdag 6 april wordt in Rijswijk een informatieavond gehouden. Tijdens de informatieavond komt onder andere aan de orde waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, wat de verschillende vormen van pleegzorg zijn en hoe je precies pleegouder kunt worden. Voor meer informatie over pleegzorg, het aanvragen van een informatiepakket of het aanmelden voor deze avond, kun je bellen met 070 8501 234 of kijken op www.wordpleegouder.nl.