Humanitas zoekt secretaris

De afdeling Delft van Humanitas, die werkt voor Pijnacker, Nootdorp, Delft en Rijswijk, is op zoek naar een nieuwe secretaris. Die functionaris zet zich vier tot acht uur per week onbezoldigd in voor de vrijwilligersorganisatie. Er wordt gezocht naar iemand die hart heeft voor vrijwilligerswerk. Humanitas is een landelijke vereniging die actief is op het gebied van onder andere eenzaamheid, opvoeden en opgroeien. Goed getrainde vrijwilligers ondersteunen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
Wie zijn capaciteiten als bestuurder wil inzetten, kan contact opnemen met Carla Jonquière, voorzitter van het bestuur, via tel. 06 14368454.