Versterking nodig voor huisbezoek senioren

Inwoners van Rijswijk die 80, 85, 90 of 95 jaar oud worden, krijgen als ze dat willen een zogenaamd Informatief Huisbezoek van Welzijn Rijswijk. In zo’n bezoek wordt informatie gegeven over voorzieningen waar ze mogelijk gebruik van kunnen maken. Voor deze bezoeken is versterking nodig. De senioren die door Welzijn Rijswijk worden aangeschreven over de huisbezoeken, reageren over het algemeen enthousiast op het aanbod van het huisbezoek. Om al die bezoeken te kunnen doen zijn meer vrijwilligers nodig. Welzijn Rijswijk zoekt mensen die affiniteit hebben met oudere mensen en die geïnteresseerd zijn in onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, financiën en mobiliteit. Het gaat om vrijwilligerswerk dat qua tijd zelf kan worden ingedeeld.
Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger of meer informatie wil, kan contact opemen met Soraya Koning, tel. 070-757 92 39 of e-mail seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl.