Al veel reacties over beleving van zwerfafval

Sinds enkele weken is de gemeente Rijswijk aan de slag met de actie ’Is het hier schoon?’, waarmee Rijswijk inzicht wil in de beleving van de openbare ruimte door de inwoners van de stad. Op acht plekken in de stad staan Burger Interactiepunten, waar inwoners een vragenlijst kunnen invullen over de beleving van het zwerfafval. Tot nu toe hebben al zo’n 450 inwoners een vragenlijst ingevuld. De actie loopt nog een week, en in die tijd zou de gemeente graag aan 500 ingevulde vragenlijsten komen. De campagne duurt nog tot en met 28 maart.

Op deze pagina staan de locaties genoemd waar de Interactiepunten zijn geplaatst. Het is ook mogelijk om de vragenlijst online in te vullen, en daarbij kies je dan de locatie waarover je je mening wilt geven. Dat kan op dit webadres.