Samenwerking met huisartsen rond WMO

Rijswijkse huisartsen, jeugdartsen en de gemeente gaan meer samenwerken. De Sociale wijkteams, het Jeugdteam, het Zorgloket, de huisartsen en jeugdartsen hebben hierover werkafspraken met elkaar gemaakt. Dit is belangrijk in het kader van de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De afspraken moeten er toe leiden dat huisartsen, gemeente en jeugdartsen elkaar beter weten te vinden en gebruik maken van elkaars expertise.
Afgelopen week zijn deze ondertekend door wethouders Björn Lugthart (Zorg en Volksgezondheid) en Marloes Borsboom (Jeugdzorg) en de Rijswijkse huisartsen.