Acties voor waterputten Ethiopië

De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk houdt regelmatig inzamelingsacties. Op dit moment is men actief voor een waterputtenproject in Ethiopië. De inzameling betreft oud papier en dergelijke. Dat kan men zaterdag 12 maart tussen 12 en 15 uur deponeren bij de achteringang van gebouw Hofrust aan de Laan Hofrust 21a. Op deze dag wordt in gebouw Hofrust tevens een benefiet-boekenmarkt gehouden. De gehele omzet van die markt is eveneens voor het waterputtenproject.
Voor belangstellenden is een project-infoblad beschikbaar. Info: tel. 070 – 3854461.