Geen rotonde op Generaal Spoorlaan

Het plan om op de kruising van de Generaal Spoorlaan en de Huis te Landelaan in Rijswijk een rotonde aan te leggen, is definitief van de baan. Door de grote verkeersdrukte op die kruising en vooral door de vele voertuigen die linksaf moeten, kan een gewone rotonde de verkeersdruk niet aan. Volgens tellingen rijden zo’n 29.000 voertuigen per etmaal over de kruising. Veel van deze auto’s rijden vanaf de Huis te Landelaan linksaf de Generaal Spoorlaan op. een rotonde kan normaal gesproken maar 20 tot 25.000 voertuigen per etmaal verwerken. Ook zou de veiligheid voor fietsers door een rotonde in het geding komen.
In de meerjarenbegroting waren enkele jaren geleden al gelden gereserveerd voor de aanleg van de rotonde. Dat geld kan nu dus anders worden besteed.