Informatieavond over pleegouderschap

De stichting Jeugdformaat is op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om pleegouders te worden. Die zijn nodig om voor kortere of langere tijd kinderen op te vangen die niet meer thuis kunnen wonen. Op maandag 7 maart wordt daar in Rijswijk voorlichting over gegeven. Om pleegouder te kunnen worden is het niet belangrijk of je een gezin hebt of alleenstaande bent. Ook geaardheid en geloof zijn niet van belang. Wel is het nodig dat je een kind warmte, veiligheid en structuur kunt bieden.
Tijdens de informatieavond komt onder andere aan de orde wat de verschillende vormen van pleegzorg zijn en hoe je precies pleegouder kunt worden. Ook wordt besproken wat de redenen kunnen zijn waarom een kind naar een pleeggezin moet.

Pleegouders ontvangen voor hun werk een vergoeding. Ook krijgen ze professionele ondersteuning van Jeugdformaat.

De bijeenkomst wordt gehouden op de Fleminglaan 16 in Rijswijk. Voor meer informatie, het aanvragen van een infopakket of het aanmelden voor de bijeenkomst kun je bellen met 0800-0223432. Ook is meer te lezen op de website.