Samenwerking rond sociaal domein

De Rijswijkse wethouders Björn Lugthart en Marloes Borsboom ondertekenen op 2 maart de werkafspraken tussen de gemeente en huisartsen. Sinds 2015 heeft de gemeente nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen, begeleiding en kortdurend verblijf (Wmo). Om deze taken zo goed mogelijk te kunnen invullen stimuleert de gemeente de samenwerking tussen verschillende partijen binnen het sociaal domein. In het kader hiervan zijn afspraken gemaakt tussen Rijswijkse huisartsen, jeugdartsen en de gemeente Rijswijk, waaronder het zorgloket, de Sociale Wijkteams en het Jeugdteams.