Brede school na de voorjaarsvakantie open

Aan de P.C. Boutenslaan in Rijswijk wordt hard gewerkt om de nieuwe brede school Stationskwartier helemaal gereed te krijgen. Direct na de voorjaarsvakantie, op maandag 29 februari, nemen de leerlingen van basisschool de Piramide hun nieuwe school in gebruik. Vanaf begin april neemt ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van De Wereldplek de nieuwe locatie in gebruik.
De brede school gaat onderdak bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. De school vormt straks een laagdrempelige ontmoetingsplek voor leerlingen, ouders en voor de wijk.