1001 vrouwen uit de geschiedenis

De historica Els Kloek geeft op dinsdag 1 maart in Museum Rijswijk een dialezing over 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Zij publiceerde in 2013 een omvangrijk naslagwerk over dit onderwerp, met letterlijk 1001 levensbeschrijvingen van vrouwen van de vroegste tijden tot heden. Aan een vervolg van dit boek wordt gewerkt. In haar lezing besteedt zij ook aandacht aan vrouwen uit de regio.
De lezing begint op 1 maart om acht uur ss avonds. Kaarten kosten tien euro, inclusief consumptie. Ze zijn zijn verkrijgbaar bij de receptiebalie van het museum. Reserveren kan ook via het Rijswijks Historisch Informatiecentrum, gevestigd in het Museum: rhi@museumrijswijk.nl.