25 politiemensen vrijgemaakt voor AZC’s

Het politiedistrict Haaglanden richt binnenkort een zogenaamd flexteam in van 25 politiemensen die kunnen worden ingezet voor de asielzoekerscentra in Rijswijk en Wateringen. Daarmee moet worden voorkomen dat handhaving van de veiligheid rond de AZC’s kan leiden tot minder politie voor andere taken. Dat blijkt uit een brief van het Rijswijkse college aan de gemeenteraad over de komst van een AZC aan de Lange Kleiweg. Het college houdt er rekening mee dat de vestiging van het AZC zeker in de eerste maanden zal vragen om extra aandacht vanuit de politie. “Naast de reguliere politiezorg kunnen mogelijke reacties vanuit de samenleving tot extra werkaanbod leiden, bijvoorbeeld in de vorm van het begeleiden van eventuele demonstraties”, schrijft burgemeester Bezuijen aan de gemeenteraad.
B & W hebben in overeenkomsten met het COA strikte afspraken gemaakt over de veiligheid rond het toekomstige ACZ. Zo is als ’ultieme maatregel’ vastgelegd dat de gemeente de overeenkomst tussentijds kan opzeggen als de aanwezigheid van het AZC aantoonbaar leidt tot ernstige verstoring van de openbare orde in de omgeving, en voor zover het COA geen ’passende maatregelen’ neemt om de verstoring ongedaan te maken.