Tymen Colijn (SP) verlaat gemeenteraad.

“Omstandigheden in relatie tot werk, privé, en gezondheid hebben mij er doen toe besluiten om met het werk als gemeenteraadslid voor de gemeente Rijswijk te stoppen,” aldus Tymen Colijn van de SP-fractie. Hij heeft de voorzitter van de raad gevraagd om de kiesraad te verzoeken om zijn opvolging te regelen. Hij bedankt de colega’s in de raad voor de goede samenwerking en de steun die hij in de afgelopen periode heeft ontvangen.
“Ik wens een ieder wijsheid bij het besturen van Rijswijk, met de wens dat er buiten het stapelen van stenen, ook altijd aandacht zal blijven voor kwetsbare mensen en zij die het soms wat moeilijker hebben”, aldus Tijmen.