Het 150 jaar oude Tolhuis

Het oude Tolhuis uit 1866 werd gebouwd ter vervanging van een ouder tolhuis. Het pand ligt aan de Delftweg evenwijdig aan het Rijn Schiekanaal. Sinds de 17de eeuw werd tol geheven door de steden Delft en ’s Gravenhage voor het onderhoud van de weg langs de Vliet. Het tolhuis verloor in 1931 zijn functie toen de tolheffing werd afgeschaft en het is het laatst bewaard gebleven tolhuis in Rijswijk en omgeving. In 1992 werd het gerestaureerd.