1800 Rijswijkse bijstandsgezinnen de klos

In 1289 ontstonden de Hoogheemraadschappen (watreschappen) in Nederland. In het begin vooral actief met dijken in de strijd tegen het water, tegenwoordig ook met de zorg voor schoon water. Daar betalen we belasting voor. Ons Hoogheemraadschap Delfland, het duurste van heel Nederland, besloot dat de kwijtschelding van deze belasting voor minima wordt afgeschaft.1800 Rijswijkse bijstandsgezinnen moeten nu per jaar 280 euro ophoesten De SP-afdelingen in deze Delfland regio voeren hiertegen actie. De Rijswijkse SP-wethouder Björn Lugthart is al wezen pleiten bij het Hoogheemraadschap om de kwijtschelding niet af te schaffen. Maar hij sprak voor dovemans oren. Ook anderen probeerden de heren in hun middeleeuwse regentenhuis in Delft op andere gedachten te brengen. Helaas ook tevergeefs. De ontwikkelingen sinds de oude Drees, de solidariteit van de laatste decennia gingen blijkbaar aan hen voorbij.
Zaterdag14 februari wordt actiedag in de regio. Om 12.00 uur wordt verzameld op de Markt in Delft. Vanaf 14.00 uur zijn de Rijswijkse SP-ers met een stand in de Herenstraat (ter hoogte van nummer 46). Daar kunnen Rijswijkers onder het motto ‘Delfland de pot op’ een bezwaarschrift ondertekenen.

Veel mensen die het al niet breed hebben dreigen nog verder in de financiële problemen te komen. Je vraagt je af of een instituut uit 1289, zoals het hoogheemraadschap, nog wel van deze tijd is. In Nederland hebben we een parlementaire democratie, daar zijn we terecht trots op. Zeker als je de situaties elders in de wereld hebt meegemaakt. Bij ons hebben de burgers het laatste woord en blijven we verschoond van excessen.

Meer info: www.delflanddepotop.sp.nl