Rijswijk laat zich niet ik hokje duwen

Nederland staat bol van de samenwerkingsverbanden tussen overheden en organisatie’s. In veel gevallen lijkt het wel mooi, maar vaak kom je van een koude kermis thuis. Ben je uiteindelijk slechter uit. De gemeente Rijswijk voert ‘consequent een ad hoc beleid’. Dat is de conclusie van de rekenkamer van de gemeente Rijswijk in haar rapport. Plaatsvervangend voorzitter van de raadsvergadering Dick Jense nam het rapport dinsdag 9 februari tijdens de raadsvergadering in ontvangst van Peter Castenmiller, voorzitter van de rekenkamer.
“Rijswijk kiest stelselmatig niet voor vaste samenwerkingsrelaties en vaste samenwerkingsvormen. ”Voor verschillende onderwerpen wordt steeds opnieuw gekeken óf en met welke gemeente wordt samengewerkt.

Nadeel van zo’n beleid is dat de mogelijkheden van een wederzijdse versterking van de relatie niet wordt benut. Voordeel is wel dat je elke keer opnieuw voor de beste optie kan gaan. Uiteindelijk koop je als burger ook niet alles elke keer bij dezelfde winkel.
Aandachtpuntje is wel dat het voor de raadsleden, die een controlerende taak hebben, niet altijd eenvoudig te zien is hoe de hazen lopen. Dat kan worden ondervangen door bij elke samenwerking een digitaal beschikbaar bestand te maken met alle basisinformatie.
Ditt rekenkamerrapport wordt behandeld in het Forum Samenleving van 1 maart 2016. Benieuwd naar het hele rapport. Dat staat op www.rijswijk.nl

p.s. de rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid en gevoerde bestuur en rapporteert dat aan de gemeenteraad.