Plastic in Rijswijk wordt PMD

De inwoners van Rijswijk wordt vanaf 1 februari de mogelijkheid geboden om naast plastic-verpakkingsmateriaal ook blikjes en drinkpakken te scheiden. Het voordeel is dat dit meer grondstoffen oplevert en er minder huishoudelijk restafval wordt verbrand. Avalex is hierover gestart met een voorlichtingscampagne De wijkcontainers zijn voorzien van andere stickers. Ook komen er in Rijswijk binnenkort ludieke promotieacties. De maatregel om PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken) te gaan inzamelen loopt vooruit op de wens van de gemeente om het afval in de nabije toekomst omgekeerd in te gaan zamelen. Bij het Omgekeerd Inzamelen zal PMD ook aan huis worden opgehaald. Vooruitlopend hierop wordt de inwoners nu al de mogelijkheid geboden om PMD te scheiden binnen de huidige infrastructuur. De wijziging ‘Plastic wordt PMD!’ betreft alleen de inzameling van PMD in plaats van plastic verpakkingsafval in de bestaande wijkcontainers.
Deze wijziging brengt een aantal voordelen met zich mee:
• Hogere scheiding van grondstoffen. Minder metalen en drinkpakken verdwijnen in het restafval. Dit betekent: meer grondstoffen hergebruik en minder verbranding van restafval.
• Inwoners raken alvast bekend met de nieuwe grondstof PMD in plaats van plastic.
• Inwoners die PMD scheiden ervaren dat er bij het scheiden van PMD heel weinig restafval overblijft.