Statushouders géén voorrang meer op woningmarkt

De bepaling dat statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt wordt door minister Blok geschrapt. Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. Dewetswijziging die minister Blok (Wonen) vandaag naar de Raad van State heeft gestuurd, regelt dat gemeenten zelf bepalen of statushouders voorrang krijgen op bestaande woningzoekenden De bepaling dat statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt wordt door minister Blok geschrapt. Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. Dewetswijziging die minister Blok (Wonen) vandaag naar de Raad van State heeft gestuurd, regelt dat gemeenten zelf bepalen of het nodig is statushouders voorrang krijgen op reguliere woningzoekenden.
De wetswijziging is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet de uitstroom van statushouders uit de asielopvang wil bevorderen zonder dat dit leidt tot verdringing van reguliere woningzoekenden. Zo is in Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesproken dat het kabinet de komst van sobere en kleinschalige huisvesting voor statushouders stimuleert. Daartoe worden bij wijze van experiment regels versoepeld en komt er een subsidieregeling als bijdrage in de bouwkosten.