Energiezuinig wonen moet kunnen voor iedereen

Rijswijk bouwt in RijswijkBuiten energieneutraal. Toch hebben wij als gemeente in verhouding weinig energiezuinige woningen. “Wij willen dat het college daar wat aan gaat doen. Met name door de woningbouwvereniginegn hiertoe aan te zetten”, zegt CDA-raadslid Johanna Besteman. Hierover hebben wij nu vragen gesteld. Dinsdag 2 februari berichtte het Algemeen Dagblad over het grote aantal woningen in Rijswijk dat niet energiezuinig is. “De krant schrijft dat het aantal woningen met een energiezuinige beoordeling in Rijswijk relatief laag is. Slechts een kwart van de huizen heeft een energielabel C of hoger. Rijswijk is daarmee zelfs één van de minst zuinige regio’s op het gebied van woningen in heel Nederland”, aldus Johanna Besteman.

“Dat is een opvallend gegeven voor het CDA, gezien het feit dat wij hier vanuit de CDA-fractie al vele malen eerder vragen over hebben gesteld en zelfs een initiatiefvoorstel over hebben ingediend om het energievriendelijk verbouwen van woningen te stimuleren. Het college antwoordde steeds op onze vragen dat er plannen in de maak zijn en budgetten beschikbaar zijn gesteld om dit probleem aan te pakken. Maar het resultaat blijft voorlopig uit”, vult zij aan.

Reden voor de CDA-fractie hier nu vragen aan het college over te stellen. Ze wil weten of het college het met de CDA-fractie eens is dat het effect van het gevoerde beleid tot te weinig effect leidt en dat het gewenste effect te lang op zich laat wachten.
“Wij willen weten hoe het college er voor gaat zorgen dat energiezuinig-wonen voor het grote publiek bereikbaar wordt in Rijswijk en welke extra activiteiten ze inzet om Rijswijk energievriendelijker te maken.

Daar ligt met name een grote rol voor de Rijswijk wonongbouwverenigingen. Johanna Besteman: “Kan het college aangeven hoe ze de woningbouwverenigingen gaat bewegen tot het energiezuiniger maken van hun woningen en zij concreet aangeven hoe zij de Klimaatdoelstelling 2020 (20% minder co2) in Rijswijk gaat realiseren?”