Pop up kledingbank zoekt vrijwilligers en kleding

De twee pop up kledingbaken die nu zijn gehouden in Rijswijk werden druk bezocht. Het blijft nodig kleding gratis weg te geven aan mensen die het hard nodig hebben. “De Pop up kleding bank is nog op zoek naar goede kleding en vrijwilligers die willen helpen sorteren en op en afbouwen”, zegt Elize Pronk. “Op korte termijn zijn we op zoek naar vrijwilligers en kinderkleding en schoenen, sportkleding en alle andere bruikbare spullen uit de kledingkasten, op langere termijn hopen wij een vaste locatie te openen en kunnen daar dan weer extra hulp bij gebruiken”, zegt Elize Plink

Kleding kunt u inleveren ma-vr 9.00-17.00 op het oude Raadhuis. Indien u wilt helpen, of anderszins vragen heeft, kunt u een email sturen naar pmhoegen@hotmail.com.

In Nederland en ook in Rijswijk zijn steeds meer mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Denk hierbij aan ziekte, overlijden van de kostwinner, faillissementen, kortom schrijnende situaties. Iedereen heeft recht op huisvesting, eten en kleding. Dit komt langzamerhand ook in Nederland steeds meer in het gedrang.