Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

De SP Rijswijk roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap besloot de kwijtschelding voor minima af te schaffen, waardoor gezinnen op bijstandsniveau 285 euro per jaar betalen voor de zuivering van rioolwater. Veel mensen die het niet breed hebben komen hierdoor verder in de financiële problemen. Via www.delflanddepotop.nl kan tegen de afschaffing en de veel te hoge belasting bezwaar gemaakt worden. Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor het zuiveren van het rioolwater. Dit zuiveren kost geld. De belasting van het hoogheemraadschap Delfland is met 283 euro per jaar ruim 120 euro duurder dan het landelijk gemiddelde. Ook ná afschaffing van de kwijtschelding zal het tarief verder blijven stijgen naar bijna 290 euro in 2019.
Eric Schutte, SP-fractievoorzitter in Rijswijk: “Wij hebben geprobeerd dit besluit tegen te houden. Ook heeft onze SP-wethouder Björn Lugthart namens het college gewezen op de gevolgen.

Nu blijkt dat zij zich niets aantrekken van al deze kritieken en wordt het tijd dat de inwoners zelf van zich laten horen door bezwaar te maken.

‘Het comité Delfland de pot op’ zal de bezwaren later dit jaar aanbieden aan de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap.

“Wij vestigen onze hoop op de volksvertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap. Hen staat immers niets in de weg om te besluiten de kwijtschelding per 2017 weer in te herstellen.” aldus Schutte.