Wethouders openen Gezondheidscentrum Rijswijk Buiten

Wethouder Ronald van der Meij en wethouder Björn Lugthart zullen samen op zaterdag 30 januari om 11.00 uur het Gezondheidscentrum RijswijkBuiten aan de van Rijnweg 9 in RijswijkBuiten officieel openen in. Het Gezondheidscentrum is per 1 mei gevestigd in de tijdelijke huisvesting van de Brede School Sion Buiten. Naast de huisartsenpraktijk wordt op dit moment ook voorzien in verloskundige zorg, dagelijkse verstrekking van medicijnen, fysiotherapie, kunstzinnige therapie en diëtetiek. Daarnaast is er een prikpost van het laboratorium aanwezig.