Openbaar vervoer ontbreekt in duurzaam RijswijkBuiten

RijswijkBuiten is toonaangevend in Nederland wat betreft de duurzaamheid. Geen gasleidingen, zonnepanelen en gebruik van de warmte van grondwater. Goed openbaar vervoer hoort ook bij die duurzaamheid. GroenLinks raadslid Marieke Alberts vindt het raar dat er nog helemaal nog géén openbaar vervoer is. “Er stopt geen bus, er is geen tramhalte en geen treinstation,” stelt zij in een brief aan het college. GroenLinks maakt zich zorgen om de bereikbaarheid van RijswijkBuiten. Daarom heeft zij gevraagd in welke maand en waar bus- en/of tramhaltes in RijswijkBuiten komen. “Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat RijswijkBuiten met het openbaar vervoer bereikbaar wordt en heeft de gemeente een actieve rol in het realiseren van openbaar vervoer in RijswijkBuiten? Zo ja, hoe vult de gemeente die rol in? Zo nee, waarom niet”, aldus GroenLinks.

Ook vraagt de partij of de gemeente in gesprek is met bedrijven in de buurt van RijswijkBuiten, zoals DSM en met de bewonersorganisatie van RijswijkBuiten voor een betere gezamenlijke bereikbaarheid met het ov? Zo ja, wat zijn de uitkomsten daarvan? Zo nee, waarom niet?
Tenslotte vraagt GroenLinks of er al klachten zijn over het ontbreken van openbaar vervoer in RijswijkBuiten en of het ontbreken van openbaar vervoer een rol heeft gespeeld bij de verkoop van woningen in RijswijkBuiten? Zo ja, in hoeverre heeft het de verkoop beïnvloed?