Rijswijk wil dichtbij burger hulp verlenen

Begeleid wonen voor jongeren, drempelmaatjes die eenzame Rijswijkers op weg helpen, gezonde leefstijl, leren omgaan met geld, RestoVan Harte diners waar mensen elkaar leren kennen. Zo maar een paar projecten die zijn gestart nadat de landelijke overheid per 1 januari 2015 veel (AWBZ)zorgtaken naar de gemeente Rijswijk doorschoof. Regelde de landelijke overheid alles centraal. Rijswijk koos ervoor de hulp dichterbij te verlenen. Met eigen burgerinitiatieven, bereikbaar in de wijken en een gemeente die alleen kijkt of alles goed loopt.
We weten nog als de dag van gisteren dat de gemeenten de AWBZ-taken kregen toebedeeld en daarvoor ook nog eens minder budget kregen dan de landelijke overheid ervoor had. Voor het gemak, we hebben het over de thuiszorg, de wijkverpleging, maar ook het werk voor mensen met een beperking en de jeugdzorg. Ofwel het Sociaal Domein.

Centraal voor de Rijswijkse overheid stond en staat het principe: ‘Iedereen doet mee, op eigen kracht, en met elkaar’. Op basis hiervan zijn met betrokkenen bijeenkomsten gehouden om te kijken wat we in Rijswijk willen. En ook vooral hoe. Dit wordt uitgewerkt tot een ontwikkelplan. Ook is er een innovatie platform Sociaal Domein gevormd met 90 deelnemers. Ook kerken, bewonersorganisaties, de voedselbank hebben hun stem.

Al snel na de start gingen de eerste projecten van start. Woensdag 13 januari , zeg maar ruim een jaar na de start, kwamen een aantal betrokkenen, met de wethouders Marloes Borsboom en Björn Lugthart, bijeen om met elkaar te delen wat er al is gedaan, en elkaar te vertellen over een vijftal projecten. En natuurlijk te genieten van de RestoVan Harte gastvrijheid. In februari weer een diner georganiseerd voor Rijswijkers.

Maar de projecten. Het project ‘beschut wonen met een flatcoach’. Zo voelen ouderen zich langer veilig en kunnen langer op zichzelf blijven wonen.

Het project echtscheidingsproblematiek voor jongeren. Jongeren die met een vechtscheiding te maken krijgen en daarvan de dupe zijn. Dat moet bespreekbaar zijn, bij lotgenoten, en herkend worden. Ook komt er een website met informatie.

Krijgt een huisarts een patiënt met een sociaal probleem, dat kan die een welzijnscoach inschakelen, die met de patiënt kijkt wat mogelijk of die in contact brengen met een zoek-man of zoek-vrouw die de mede Rijswijker drie maanden begeleidt.

Ook heel handig is de Vrijwilligersacademie, een platform met opleidingen en cursussen voor vrijwilligers. Een speciale website hiervoor gaat komende week online.

Tenslotte het ‘samen tegen eenzaamheid’, want eenzaamheid is een probleem. Drempelmaatjes gaan eenzame Rijswijkers coachen, samen wat ondernemen.

En ja, dan hoor je in de wandelgangen nog meer projecten: goed met geld om leren gaan, zodat je niet in de problemen komt, het jezelf aanleren van een gezondere levensstijl, sociale media en omgaan met cyber pesten.

Het is duidelijk dat er niet alleen veel al is opgestart, maar dat er nog veel in de startblokken staat én dat er heel veel Rijswijkers bij zijn betrokken. Zo staat een landelijke ontwikkeling (schuif de AWBZ maar door naar de gemeente) in Rijswijk al aardig op de rails.