393 Rijswijkers kopen samen zonnepanelen in

De fossiele brandstoffen hebben hun langste tijd gehad, atoomcentrales spelen met vuur. De toekomst is voor wind- en zonne-energie. De innovaties op deze terreinen gaan snel. Hoe meer belangstelling er komt. Hoe goedkoper de systemen worden. Maar liefst 393 Rijswijkers doen mee aan het ‘SamenZonneEnergie’- project. Wethouder Marloes Borsboom hield dinsdag 5 januari een welkomstwoord bij de informatieavond ‘SamenZonneEnergie’ “Met 139 aanwezigen vanavond en 393 ingeschreven deelnemers ben ik als wethouder duurzaamheid ontzettend blij met deze grote deelname en aandacht voor de actie SamenZonneEnergie”, sprak zij bij deze bijeenkomst in de volle Rijswijkse raadzaal.

Groepsaankoop zonnepanelen is interessant, omdat dan niet een ieder zelf alle kennis zelf in huis hoef te hebben. Na het welkomstwoord waren er aansluitend zijn er presentaties over SamenZonneEnergie door iChoosr en een presentatie door de winnende zonnepanelenleverancier. Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen, gesprekken met adviseur en het bezichtigen van de materialen.

Rijswijkbuiten is landelijk gezien al toonaangevend in duurzame warmte. Deze nieuwe wijk heeft ook al geen gasleidingen meer. Energierekeningen van 73 euro per jaar zijn daar al realiteit.