Betaald parkeren Bomenbuurt en Rembrandtkwartier Zuid per 15 februari

Het Rijswijkse College heeft besloten dat ook in de Bomenbuurt en Rembrandtkwartier Zuid belanghebbenden parkeren wordt ingevoerd. En wel per 15 februari vanaf 18.00 uur. Onderzoek wijst uit dat de parkeerdruk in deze wijken boven de norm van 90% is. De daaropvolgende enquête in de wijken bevestigde dat dit ook door de bewoners zo wordt ervaren en het merendeel van de geënquêteerden voor invoering van vergunning parkeren is. .