Nieuwe locatie voor huurders door brand verwoeste gymzaal

De schrik zat er goed in na de oudejaarnacht die de gymzaal aan de Piet van Vlietlaan in de as legde. ‘Waar moeten we naartoe’ en ‘hoe vervangen we onze verbrande materialen’. De gemeente Rijswijk heeft vol ingezet om alternatieve locaties te vinden voor alle 15 huurders. De schrik zat er goed in na de oudejaarnacht die de gymzaal aan de Piet van Vlietlaan in de as legde. ‘Waar moeten we naartoe’ en ‘hoe vervangen we onze verbrande materialen’. De gemeente Rijswijk heeft vol ingezet om alternatieve locaties te vinden voor alle 15 huurders.
Met name voor de twee hoofdgebruikers, te weten VDO Turnlust en tafeltennisvereniging FRM, heeft de brand gevolgen. Naast het verlies van turntoestellen en tafeltennistafels die in de gymzaal stonden opgeslagen, moesten zij gaan uitkijken naar vervangende zaalaccommodatie.

De gemeente Rijswijk heeft op 4 januari direct contact gezocht met de diverse huurders en alternatieve locaties aangeboden. Zo kan hoofdgebruiker VDO Turnlust terecht in de gymzaal van de brede school de Melodie aan de Admiraal Helfrichsingel. Tafeltennis FRM vond zelf onderdak bij een bevriende tafeltennisvereniging in de regio. Veel kleine huurders vonden onderdak in de gymzaal van de Steenvoordeschool aan de Dr. Poelslaan. Sport en Evenementen Haaglanden wijkt uit naar de gymzaal van basisschool het Kristal aan de Henri Dunantlaan. Kinderdagverblijf Zandkasteel maakt geen gebruik van de aangeboden alternatieve locatie.

Verzekering
De gemeente is voor brand verzekerd en is op dit moment in overleg met de verzekeringsmaatschappij over het vaststellen van het schadebedrag. De eigendommen van de huurders die bij de brand verloren zijn gegaan, vallen niet onder de dekking van de gemeentelijke inboedelverzekering.

Aanvullend onderzoek
Tijdens de brand is door metingen van de brandweer vastgesteld dat er geen asbest is vrijgekomen. Op woensdag 6 januari vindt in opdracht van de gemeente door een specialistisch bureau nog een aanvullend asbestonderzoek op de locatie (binnen de hekken) plaats. Dit onderzoek is noodzakelijk in verband met de sloop van de gymzaal en de sanering van de locatie.
Over de sloop en afvoer van sloopafval worden de bewoners binnenkort nader geïnformeerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.