Taartje voor opruimen vuurwerkafval

Rijswijkers die zelf op nieuwjaarsdag 1 januari de bezem ter hand nemen en vuurwerkafval opruimen, krijgen van medewerkers van Stadsbeheer een waardebon voor een taart. Op 1 en 2 januari worden ook de gemeentelijke veegwagens ingezet om de straten te vegen. Jaarlijks blijft er een hoop vuurwerkafval achter na de jaarwisseling, wat zorgt voor extra zwerfafval. Hoe langer dit afval blijft liggen, hoe moeilijker het te verwijderen is. Bovendien levert het extra reinigingskosten op. “We willen minder vuurwerkafval, zodat de straten de eerste dagen van het nieuwe jaar er netjes bij liggen. Daarbij vragen we de burgers te helpen”, aldus de gemeente.

De actie sluit aan op de campagne van Nederland Schoon. Tijdens de dagen waarop vuurwerk afgehaald kan worden, worden de vuurwerkafhaalpunten voorzien van een campagne flyer en een vuilniszak. Hetzelfde setje is ook af te halen bij de publieksbalie in het stadhuis voor mensen die hun vuurwerk elders halen of gewoon graag een handje meehelpen.
De actie houdt in: mensen verzamelen op 1 of 2 januari zelf hun vuurwerkafval in de uitgereikte afvalzak en gooien deze in de mini-container of in de ondergrondse of bovengrondse inzamelcontainer voor restafval.