Meer terrassen en andere horeca in de Bogaard

Het winkelcentrum In de Bogaard gaat veranderen. De bedoeling is dat er ook meer terrassen en andere horeca komt. In oktober 2015 zijn een aantal werksessies georganiseerd met vastgoedeigenaren, bewoners en horeca-ondernemers. Dit leidde tot een concept-visie. Op maandag 11 januari 2016 is er van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond over een deze ontwerp-visie. De gemeente werkt voor het gebied ‘In de Bogaard’ aan een visie op horeca en terrassen. In het geldende bestemmingsplan is er geen ruimte voor extra horeca, terwijl er vanuit de markt wel vraag naar is. Ook vindt er een verschuiving plaats van traditionele horecabedrijven (zoals lunchrooms en restaurants) naar nieuwe concepten (zoals een koffiebar in een kledingzaak). Hierover moet worden nagedacht.
En voor terrassen is in het geldende bestemmingsplan gezegd dat hiervoor nog een ruimtelijke visie moet worden opgesteld die bepaalt waar terrassen wel, en waar terrassen niet mogen komen. Daarom wordt deze concept-visie nu gemaakt.