Muzikale Gerard Legierse viert 40 jarig jubileum

Op zondag 29 november viert Gerard Legierse zijn 40-jarig ambtsjubileum als organist/dirigent in de Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk. Tijdens de viering, die om 11.00 uur begint, wordt aandacht geschonken aan dit jubileum. Gerard is al sedert oktober 2004 de organist van de H. Bonifatiusparochie te Rijswijk. In de periode die daaraan voorafging was hij verbonden aan de H.H. Michaël en Clemenskerk in Rotterdam (1975-1991) en de H. Antonius Abtkerk in Scheveningen (1991-2004).Gerard Legierse is in de Bonifatiuskerk dirigent van de Schola Cantorum, het parochieel gemengd koor Gloria Deo en de koorschool. Ook is hij is de artistieke leider van de succesvolle concertserie Muziek in de Bonifatius die dit jaar haar elfde jaargang beleeft, die al heel veel Rijswijkers op de zondagmiddag heeft laten genieten
Legierse (1951) kreeg zijn eerste pianolessen van Ton Vijverberg. Hij studeerde daarna aan het Rotterdams Con¬ser¬vatorium de hoofdvakken orgel en piano respectievelijk bij André Verwoerd en Elly Salomé. In 1977 en 1980 sloot hij deze stu¬dies af met het behalen van de beide diploma’s. Vervolgens studeerde Gerard Legierse hoofd¬vak koordirectie bij Barend Schuurman in Rotterdam. In 1979 behaalde hij het solistendiploma “met onderscheiding”. In 1989 studeerde hij aan het Conservatoire Natio¬nal de Région de Paris interpretatie en improvisatie bij Marie-Louise Jaquet en Jean Langlais. Deze studie sloot Legierse af met ‘Une medaille d’or’. Aan dit Conservatoire behaalde Gerard in 1991 de ‘Prix d’Excellence’. Daarmee behoort hij tot de laatste leerlingen van Jean Langlais. Gerard concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en verzorgde vele malen orgelbespelingen voor de radio.